Προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να μην δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το ouraniotoxo.com δηλώνει ότι τα στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν από τους χρήστες δε παραχωρούνται για κανέναν λόγο σε κανέναν άλλον. Η σελίδα μας διατηρεί και χρησιμοποιεί αυτά τα αρχεία για λόγους ενημέρωσης, στατιστικούς ή οικονομικούς λόγους και φυσικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα στοιχεία του, να τσεκάρει την ορθότητα τους καθώς και να διαγράψει το προσωπικό του αρχείο.