ΤμήματαΒρεφικό Τμήμα

Μέσα σ'ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά...

ΗΛΙΚΙΕΣ: 1,5 - 2,5 ετών

Προνηπιακό Τμήμα

Στην ηλικιακή αυτή φάση, τα παιδιά οδηγούνται σε πιο σύνθετες μορφές αλληλεπίδρασης με...

ΗΛΙΚΙΕΣ: 3 - 4 ετών

Νηπιακό Τμήμα

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο...

ΗΛΙΚΙΕΣ: 4+ ετών