Τμήματα

Προνηπιακό Τμήμα

Στην ηλικιακή αυτή φάση, τα παιδιά οδηγούνται σε πιο σύνθετες μορφές αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικούς τους και τους ενήλικες που επηρεάζουν τις νοητικές και τις γλωσσικές τους ικανότητες. Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθησιακούς διαλόγους και συζητήσεις, ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, ομαδικά παιχνίδια και ελεύθερη απασχόληση.