ΠΑΡΟΧΕΣ

TMHMATA

Βρεφικό Τμήμα

Μέσα σ'ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά...

ΗΛΙΚΙΕΣ: 1,5 - 2,5 ετών

Προνηπιακό Τμήμα

Στην ηλικιακή αυτή φάση, τα παιδιά οδηγούνται σε πιο σύνθετες μορφές αλληλεπίδρασης με...

ΗΛΙΚΙΕΣ: 3 - 4 ετών

Νηπιακό Τμήμα

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο...

ΗΛΙΚΙΕΣ: 4+ ετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του Ουράνιου Τόξου βασίζεται στις σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής επιστήμης και για το λόγο αυτό είναι ευέλικτο και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε αυτό ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους...


Το πρόγραμμα του Ουράνιου Τόξου βασίζεται στις σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής επιστήμης και για το λόγο αυτό είναι ευέλικτο και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε αυτό ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους...


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ